Jakou hudbu byste si přáli?

Rádio spot má díky svým účinkům a flexibilitě zcela určitě stálé místo v marketingovém plánu.Rádio oslovuje každý den téměř 85% populace ČR, využijte potenciál tohoto média v kombinaci s dalšími nástroji pro efektivnější oslovení. Rozhlasovou komunikaci využívají všechny typy klientů a zhruba jedna desetina všech reklamních investic směruje do rádií.
Zajistíme Vám radio kampaň v celorepublikovém měřítku s možností cílení na posluchače pro Váš region.

Reklama v rádiu od Neuronu
Radio reklama neuronmedia

Proč inzerovat v rádiu?

  • Rádio poslouchá každý týden okolo 85% populace České Republiky (12-78 let)

  • Postoj posluchačů k rádiím se dlouhodobě nemění jako je tomu například u televize a tištěných periodik

  • Jako jedno z mála médií dokáže působit bezprostředně před nákupem a tím přímo ovlivnit chování zákazníků

  • Rádio je jedinečným kánálem, které slouží pro komunikaci operativně plánovaných rozhlasových kampaní

Pomocí rádia lze posluchače oslovit na základě 3 hlavních cílových kategorií

  • Charakter stanice – Odlišnost jednotlivých radiových stanic umožňuje výběr rádia podle požadované cílové skupiny.

  • Časové pásmo – Každá cílová skupina se při poslechu rádia chová odlišně. Značná část posluchačů se v průběhu dne mění. Umístění Vašeho sdělení do konkrétního času během dne zaručuje přesnější zacílení na požadovanou skupinu posluchačů.

  • Specifický pořad – Rádio, to není jen hudba, ale i variabilní mix specifických pořadů a zprá